Λήψη

 

 

CMR- Διεθνές Έντυπο Μεταφοράς

CMR (61 KB)

Όροι Μεταφοράς 2010

Incoterms 2010 (61 KB)

 

Γραπτές Οδηγίες ADR

ADR

Γενικοί Όροι Αποθήκευσης

Γενικοί Όροι Αποθήκευσης

Γενικοί όροι Μεταφοράς Εμπορευμάτων

Γενικοί όροι Μεταφοράς Εμπορευμάτων