ΠΑΓΙΔΑΣ ΤΡΑΝΣ ΕΠΕ
Ολύμπου 34
Τ.Κ. 57009 Καλοχώρι
2310 754104
2310 752619

info@pagidastrans.gr

Αίτηση Προσφοράς

Γρήγορη Αναζήτηση 

Στοιχεία

 

ΠΑΓΙΔΑΣ ΤΡΑΝΣ ΕΠΕ

Ολύμπου 34
Τ.Κ. 57009 Καλοχώρι
Τηλ. : 2310 754104
Φαξ.: 2310 752619
e-mail : info@pagidastrans.gr

 

Α.Φ.Μ.: 997999057

Δ.Ο.Υ.: Α’ Θεσσαλονίκης


Διευθυντής: Παγίδας Δημήτριος – Παγίδας Κλεόπας  

Κώδικας QR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ευθύνη για το περιεχόμενο
Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας συντάχθηκε με τη μεγαλύτερη δυνατή επιμέλεια. Ως πάροχοι υπηρεσιών φέρουμε ευθύνη για το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας βάσει του § 7 παρ.1 του Νόμου για τα Ηλεκτρονικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (TMG) και σύμφωνα με τους γενικούς νόμους. Σύμφωνα με τα §§ 8 έως 10 TMG ως πάροχοι υπηρεσιών δεν υποχρεούμαστε να επιτηρούμε τις πληροφορίες που μεταδίδονται ή αποθηκεύονται από τρίτους ή να αναζητήσουμε τις περιστάσεις που συνιστούν παράνομη πράξη. Τα ανωτέρω δεν θίγουν τις υποχρεώσεις για την απομάκρυνση ή τη φραγή της χρήσης πληροφοριών που προβλέπονται από τους γενικούς κανονισμούς. Ωστόσο ενδέχεται να γεννάται ευθύνη από τη χρονική στιγμή της γνωστοποίησης μιας συγκεκριμένης παράβασης νόμου. Μετά τη γνωστοποίηση των αντίστοιχων παραβιάσεων νόμου, τα περιεχόμενα πρέπει να απομακρυνθούν άμεσα.

 

 Ευθύνη για συνδέσμους
Στην προσφορά μας περιέχονται σύνδεσμοι που οδηγούν σε ιστοσελίδες τρίτων, στα περιεχόμενα των οποίων δεν έχουμε καμία επιρροή. Για το λόγο αυτό δεν μπορούμε να παράσχουμε καμία εγγύηση για το περιεχόμενο τρίτων. Την ευθύνη για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων που συνδέονται μέσω συνδέσμων φέρει πάντα ο αντίστοιχος πάροχος ή διαχειριστής των σελίδων. Οι σελίδες που συνδέονται μέσω συνδέσμων ελέγχθηκαν κατά τη στιγμή της σύνδεσης ως προς την ύπαρξη πιθανών παραβιάσεων του νόμου. Κατά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή δεν διαπιστώθηκε παράνομο περιεχόμενο. Ωστόσο, δεν προϋποθέτει μόνιμο έλεγχο των περιεχομένων των συνδεδεμένων σελίδων χωρίς σαφείς αποδείξεις παραβίασης του νόμου. Σε περίπτωση γνωστοποίησης παραβιάσεων του νόμου, οι αντίστοιχοι σύνδεσμοι πρέπει να απομακρύνονται άμεσα.

 

Δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας
Τα περιεχόμενα και τα έργα που δημιουργήθηκαν από το διαχειριστή της παρούσας ιστοσελίδας διέπονται από το γερμανικό δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας. Για τη φωτοτύπηση, την επεξεργασία, τη διάδοση και την κάθε είδους αξιοποίηση πέραν των ορίων του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας απαιτείται έγγραφη έγκριση του εκάστοτε συντάκτη και/ή του δημιουργού. Οι λήψεις (download) και τα αντίγραφα της παρούσας ιστοσελίδας παρέχονται μόνο για ιδιωτική και όχι για εμπορική χρήση. Εάν το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας δεν δημιουργήθηκε από το διαχειριστή, πρέπει να τηρούνται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων. Ιδιαίτερα το περιεχόμενο τρίτων προσώπων πρέπει να χαρακτηρίζεται ως τέτοιο. Εάν, ωστόσο, σας γίνει σύσταση για την παραβίαση δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας, παρακαλείσθε να προβείτε σε σχετική ενημέρωση. Σε περίπτωση γνωστοποίησης παραβιάσεων του νόμου, το αντίστοιχο περιεχόμενο πρέπει να απομακρύνεται άμεσα.

 

Προστασία προσωπικών δεδομένων
Κατά κανόνα η ιστοσελίδα μας μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς τη δήλωση προσωπικών δεδομένων. Σε περίπτωση που υποβληθούν στην ιστοσελίδα μας προσωπικά δεδομένα (π.χ. όνομα, διεύθυνση ή ηλεκτρονικές διευθύνσεις), η πράξη αυτή θα γίνεται, στο βαθμό που είναι δυνατό, πάντα κατά προαίρεση. Δεν είναι δυνατή η κοινοποίηση των εν λόγω δεδομένων σε τρίτους χωρίς τη ρητή συναίνεση σας. Σας ενημερώνουμε ότι κατά τη μετάδοση δεδομένων μέσω διαδικτύου (π.χ. κατά την επικοινωνία μέσω e-mail) ενδέχεται να παρατηρηθούν κενά ασφαλείας. Δεν είναι δυνατή η πλήρης προστασία των δεδομένων από την πρόσβαση τρίτων. Αντιτιθέμεθα ρητά στη χρήση των στοιχείων επικοινωνίας που δημοσιεύονται στο πλαίσιο της υποχρέωσης δήλωσης των στοιχείων της ιστοσελίδας με στόχο την αποστολή διαφημίσεων από τρίτους , οι οποίες δεν έχουν απαιτηθεί ρητά. Οι διαχειριστές των ιστοσελίδων επιφυλάσσονται να προβούν σε νομικές ενέργειες σε περίπτωση αυτόκλητης αποστολής πληροφοριών διαφήμισης, π.χ. μέσω spam e-mail.

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος, Copyright 2012 © από Pagidas Trans και twidoo Webdesign