Μεταφορές τμηματικών φορτίων- Groupage

 

Φυσικά κύριο μέλημά μας είναι η αποδοτική και άμεση μεταφορά των τμηματικών φορτίων σας.
Ενημερώστε μας για την τμηματική αποστολή των προϊόντων σας μαζί με τις αντίστοιχες περιοχές προορισμού.
Στη συνέχεια θα προγραμματίσουμε τη συνένωση διαφορετικών τμηματικών αποστολών  φορτίων σε ένα δρομολόγιο. Αξιόπιστα, με τιμές ανάλογα με τις υπηρεσίες που παρέχονται και με τήρηση των προθεσμιών.

Οι μεταφορές εκτελούνται γενικά κατά κύριο λόγο με τα ιδιόκτητα οχήματα της εταιρείας μας. Είναι αυτονόητο ότι μπορείτε να ενημερώνεστε ανά πάσα στιγμή σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση των αποστολών σας.