Εκτελωνισμός

 

Οι εκτελωνιστές μας γνωρίζουν πολύ καλά πώς να διεκπεραιώσουν τις διασυνοριακές σας προμήθειες προϊόντων με ταχύτητα – στις εισαγωγές και στις εξαγωγές.

 

Εφόσον το επιθυμείτε, μπορούμε να εκδώσουμε ή να σας προμηθεύσουμε όλα τα έγγραφα, που απαιτούνται για τον εκτελωνισμό, π.χ. EUR1, T1, T2, διασαφήσεις εξαγωγής, κ.λπ. Επιπλέον, διεκπεραιώνουμε για λογαριασμό σας εκτελωνισμούς εισαγωγών (διεκπεραίωση για την ελεύθερη κατανάλωση).

 

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΜΕΣΩ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ


Ίσως δεν γνωρίζετε όλα τα έξοδα και τα προβλήματα καθώς και το χρόνο που χρειάζεται για τον εκτελωνισμό. Ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα:

  • - Ο  τελωνειακός τομέας σας δεν συνδέεται με την επιχειρησιακή οργάνωση διαδικασιών και το υπάρχον σύστημα ηλεκτρονικής επεξεργασίας;
  • - Παλεύετε με ένα σωρό έντυπα, μόνιμες ενημερώσεις και την υλοποίηση των τελωνειακών κανονισμών;
  • - Χρειάζεστε λογισμικό και υλισμικό για τον εκτελωνισμό;

Για να συμμετάσχετε στη διαδικασία NCTS απαιτείται υποχρεωτικά να είστε κάτοχος έγκρισης για μια απλοποιημένη διαδικασία (εγκεκριμένος αποστολέας, εγκεκριμένος παραλήπτης) (οι εν λόγω εγκρίσεις πρέπει να συμμορφώνονται επίσης με τις απαιτήσεις καταχώρησης συμμετεχόντων ATLAS).

 

Εμείς στην Pagidas Trans χρησιμοποιούμε το αναγνωρισμένο από το κράτος πρόγραμμα ATLAS, με τη βοήθεια του οποίου μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματα εκτελωνισμού σας.


Το εκπαιδευμένο προσωπικό, η γρήγορη και αξιόπιστη διεκπεραίωση των εντολών σας, καθώς και οι καλές σχέσεις με τις υπηρεσίες εκτελωνισμού αποτελούν πλεονεκτήματα για την εταιρεία σας.

 

Μπορείτε να αποκομίσετε μεγάλα οφέλη από τα πλεονεκτήματα της διεκπεραίωσης από την Pagidas Trans

 

  • Τιμολόγηση ανά εντολή ( δεν υπάρχει οικονομικός κίνδυνος)
  • Συμφέρουσες κλιμακωτές τιμές σε μεγάλους όγκους παραγγελιών
  • Ευέλικτοι χρόνοι διεκπεραίωσης (όλο το 24ωρο)
  • Εξοικονόμηση χρόνου του προσωπικού σας
  • Δεν χρειάζεται να επενδύσετε στο πιστοποιημένο λογισμικό ATLAS

 

 

.